mia bruneel

advocaat sinds 1981
specialisatie familierecht
geaccrediteerd bemiddelaar in familiezaken
geaggregeerde in de gezinswetenschappen
jeugdadvocaat

_________________

 

Relationele problemen kunnen zich  voordoen in een partnerrelatie, in een ouder-kind relatie of in ruimer familieverband.

Diverse wegen kunnen bewandeld worden in de zoektocht naar een oplossing.
De juridische weg is een mogelijke optie, hetzij omdat men er zelf voor heeft gekozen, hetzij omdat men daartoe gedwongen wordt.

In beide gevallen is het essentieel dat er beroep kan gedaan worden op een deskundige die niet alleen onderlegd is in de technische materie maar ook aandacht heeft voor het menselijk aspect van de problematiek.
Op basis van dit uitgangspunt wordt er gestreefd naar een optimale samenwerking.

Dit kan als advocaat voor één van de partijen waarbij de focus ligt op het belang van één partij of dit kan als advocaat-bemiddelaar voor beide partijen waar gestreefd wordt naar een oplossing rekening houdend met het belang van beiden.

_________________

 

De meest voorkomende probleemsituaties die behandeld worden in het familierecht:

Voorlopige maatregelen
Echtscheiding met onderlinge toestemming
Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
Scheidingsbemiddeling en de advocaat-bemiddelaar

Onderhoudsgeld
Boedelverdeling na echtscheiding

Verblijfsregeling kinderen
Ouderlijk gezag over de kinderen
Co-ouderschap
Omgangsrecht grootouder(s)
Ouderschapsbemiddeling
Erkenning en betwisting vaderschap

Alimentatievordering
Partnergeweld & gezinswoning
Erkenning vaderschap

Strafprocedures bij niet naleven van omgangsregeling kinderen
Strafprocedures bij niet betalen onderhoudsgeld