FEITELIJK SAMENWONEN

De feitelijke samenwoning wordt niet geregeld door de wet.
De rechtsgevolgen verbonden aan deze vorm van samenwoning worden derhalve bepaald door de algemene rechtsprincipes.
Specifieke rechten en verplichtingen zijn er niet voor de feitelijke samenwonenden.