RELATIE OUDERS - KINDEREN

Tussen ouders en kinderen zijn er drie aspecten aan de orde:

- ouderlijk gezag,
- verblijfsregeling;
- en onderhoudsbijdrage.

Lees verder op betrokken pagina's.