WEGWIJS IN DE MATERIE
In deze rubriek krijgt u uitgebreid uitleg bij de gebruikte vaktermen, wordt er een beknopt overzicht gegeven van de verschillende rechtbanken, van de procedures zelf die van toepassing zijn in het familierecht en wordt er toegelicht wat een bemiddelaar is.
De aandacht wordt tevens gevestigd op een aantal veel voorkomende misvattingen.

NIEUWSBRIEF
Wenst u op de hoogte gebracht te worden van de recente evoluties in de wetgeving en rechtspraak: schrijf hier in

ZOEKEN
Naar inhoud zoeken doorheen de volledige website op de zoekpagina.

RECENTE WETSWIJZIGINGEN
De wet van 30 juli 2013 tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Lees meer