DE STRAFPROCEDURES

Het niet-naleven van de verblijfsregeling voor de kinderen of het niet-betalen van onderhoudsgeld is strafbaar en kan aanleiding geven tot een procedure voor de correctionele rechtbank.

Strafprocedures bij niet naleven van omgangsregeling kinderen:
De verblijfsregeling zoals vastgesteld in de overeenkomst EOT of zoals uitgesproken door de rechtbank moet worden nageleefd. Indien één van de ouders dit niet doet dan maakt deze zich schuldig aan een misdrijf en kan de andere ouder strafklacht neerleggen.
De weerspannige ouder kan dan veroordeeld worden door de correctionele rechtbank.

Strafprocedures bij niet betalen onderhoudsgeld:
Indien één van de ouders zich bij overeenkomst EOT verbonden heeft tot het betalen van een onderhoudsgeld of indien hij daartoe door de rechtbank werd veroordeeld, moet hij of zij dit onderhoudsgeld ook betalen.
Wanneer dit niet gebeurt kan er door de andere ouder klacht neergelegd worden wegens familieverlating.
Een correctionele veroordeling kan hiervan het gevolg zijn.