DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN 

Het kan nuttig zijn om een periode afzonderlijk te gaan wonen (feitelijke scheiding).
De familierechtbank kan  deze feitelijke scheiding juridisch  regelen.

Volgende maatregelen kunnen genomen worden:

- de toelating geven om afzonderlijk te gaan wonen met wederzijds storingsverbod
- maatregelen treffen omtrent de kinderen (gezag, verblijf, onderhoudsgeld)
- beslissen wie voorlopig de schulden afbetaalt
- het voorlopig gebruik toekennen van het meubilair, auto ed
- een persoonlijk onderhoudsgeld toebedelen aan een van de echtgenoten
- beslissen wie verder de handelszaak uitbaat