VEEL VOORKOMENDE MISVERSTANDEN

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar kiezen bij welke ouder ze gaan wonen:kinderen kunnen vanaf 12 jaar gehoord worden door de rechtbank en de rechtbank neemt uiteindelijk de beslissing.

Co-ouderschap veronderstelt altijd dat de kinderen even veel tijd bij beide ouders doorbrengen: co-ouderschap is een term die niet voorkomt in de wet maar is een sociologisch begrip dat overeenkomt met de algemene regel van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag die sinds 13.4.95 van kracht is.
Beide ouders oefenen evenwaardig het gezag uit over hun kinderen terwijl het verblijf wordt geregeld overeenkomstig de concrete situatie. Dit hoeft niet noodzakelijk een gelijk verblijf te zijn.

Overspel is niet meer van toepassing: overspel is niet meer strafbaar maar  kan nog een rol spelen nl. om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk te bewijzen of de zware fout aan te tonen in het kader van een vordering tot het bekomen van een onderhoudsgeld na echtscheiding.

Een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) kan enkel geregeld worden mits tussenkomst van een notaris: een EOT kan ook afgehandeld worden door een advocaat of een bemiddelaar.