ONDERHOUDSPLICHT KINDEREN

Elke ouder is verplicht om bij te dragen in het onderhoud van zijn kind. Ofwel bepalen de ouders het bedrag in onderling overleg, ofwel wordt dit onderhoudsgeld vastgesteld door de rechtbank, indien een onderling akkoord niet mogelijk is.
De wet voorziet geen concrete formule om het bedrag van het onderhoudsgeld te berekenen.

Bij wet van 19 maart 2010, van kracht vanaf 1 augustus 2010, is de onderhoudsregeling gewijzigd.

Deze wet (BS 21/4/2010) beoogt een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdrage voor hun kinderen zodat het vaststellen van die bedragen objectiever, doorzichtiger en voorspelbaarder zou worden.