RECENTE WETTEN

Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (BS 27 september 2013)

Treedt op 1 september 2014 in werking.

Toelichting onder de link 'rechtbanken'.