VERDELING VAN DE GOEDEREN

Vereffening-verdeling na echtscheiding van de huwgemeenschap of de onverdeeldheid.

Na echtscheiding, behalve na echtscheiding met onderlinge toestemming, moet de huwgemeenschap of de onverdeeldheid die bestond tijdens het huwelijk nog vereffend en verdeeld worden.
Deze vereffening gebeurt rekening houdend met het huwelijksgoederenstelsel waaronder de echtgenoten gehuwd waren, hetzij het wettelijk stelsel van de scheiding van goederen met de gemeenschap van aanwinsten, de scheiding van goederen of de volledige gemeenschap van goederen.

Het voornaamste punt waaromtrent een regeling moet worden getroffen is meestal het gemeenschappelijk of onverdeeld onroerend goed.

De rechtbank stelt een notaris-vereffenaar aan die als eerste rechter een poging zal ondernemen om een minnelijke regeling te treffen tussen de partijen.

Indien dit niet lukt zal een tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk zijn.

Bij wet van 13/8/2011, in werking sedert 1/4/2012, werd de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling grondig hervormd met als doelstellingen de procedure te versnellen, partijen een betere voorspelbaarheid te geven omtrent het procedure verloop, het sluiten van akkoorden tussen de partijen te bevorderen en de actieve rol van de notaris-vereffenaar te versterken.